1. Kontrolu zápisu z minulého zasedání
– úkoly splněny
2. Zprávy z komisí :
STK - změny termínů – jaro 09, „Hlášenky utkání“ do 15.2.09
- Český pohár dospělých - krajské kolo – SK Chrast
DK - převody trestů z KFS
KR – příprava semináře okresních rozhodčích – So.21.2.2009
- výsledky ze školení rozhodčích licence „M“, „D“ a „C“ – 30.1. a 1.2.09 ve Zderazi
- ukončení činnosti člena komise pana Jiřího Černého ze zdravotních důvodů
TMK - hodnocení školení trenérů licence „C“, které proběhlo v sobotu 22.listopadu 2008 a doškolení trenérů licence „C“, které se konalo v pátek 21. listopadu 2008 v Chrudimi,
na akcích účast 24 frekventantů
KM - výběr OFS ročník 1998 – účast na halovém turnaji pořádaný AFK Chrudim
- doplněná termínová listina KM PKFS - jaro 2009
- návrh realizačního týmu výběru OFS ročník 99 – M.Teplý, Č.Javůrek, M.Forman
Hospodář – dorovnání dotací klubům z r. 2007, vyúčtování dotací z ČMFS na r. 2008
3. VV OFS vzal na vědomí :
- informace ze zasedání VV PKFS – pracovní aktiv s oddíly, který se koná v pátek 13.března 2009 v České Třebové
- zprávu předsedy V.Čižinského z porady předsedů OFS a KFS konané 30.1.09 v
Nymburku a z pracovního setkání delegátů VH ČMFS dne 31.1.09 v Průhonicích
- informace o přípravě VH PKFS, která se koná v pátek 22.května 2009 v Pardubicích
- změnu sekretáře oddílu SK Holcim Prachovice
- upřesnění provozní doby registračního místa KFS Hradec Králové únor až duben 2009
4. VV OFS schválil :
a/ nominaci výběru OFS U11 (ročník 98) k halovému turnaji – Ne15.2.09 v Chrudimi
b/ realizační tým pro okresní výběr U 10 (ročníku 1999)
c/ seznam oceňovaných družstev v okresních mistrovských fotbalových soutěžích 08/09 vč. cenové kalkulace a nákupu zboží od firmy Football Planet s.r.o. Galanta
Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 16. března 2009 v 16.00 hodin