Galerie: Psychicky nemocné děti

Dětská psychiatrie se přitom stává nedostupnou péčí. Obor je pro mladé mediky neatraktivní, staří odchází do penzí. Dětí, které sahají k sebepoškozování a pomýšlí na sebevraždu, přibývá… Duševně nemocných dětí je přitom čím dál víc, během covidu se jejich potíže prohloubily a stouply počty sebevražd i hospitalizací. Počty psychicky nemocných dětí stoupají dlouhodobě. Jak uvádí Národní akční plán pro duševní zdraví, přibývá dětí s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými poruchami. Psychiatři také zaznamenávají vyšší počty dětí a adolescentů trpící poruchami příjmu potravy. Covid navíc podpořil nárůst dětských depresí.