Galerie: Stará keltská hráz ve Dřenicích

Na hrázi. Kaplička sv. Jana Nepomuckého. Zbytky vrtu. Bylanka protékající hrází. Mostek na hrázi. Soutok Markovického potoka.