Galerie: Stromečková třída MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi.