2/4

Platby za vodné a stočné mají být od příštího roku spravedlivější k odběratelům.

Autor: Karel Dvořák