Galerie: Zastupitelstvo Chrudimi

František Pilný, 45 let, starosta města Chrudim Zdeněk Kolář, 58 let, ředitel Technických služeb Chrudim Richard Herbst, 69 let, důchodce David Kasal, 53 let, primář dětského a novorozeneckého oddělení Iva Slavíková, 35 let, lékařka Jan Haase, 62 let, lékař Petr Lichtenberg, 63 let, místostarosta města Chrudim Aleš Nunvář, 43 let, místostarosta Chrudimi, projektový manažer Daniel Lebduška, 32 let, výkonný ředitel firmy Daniel Vodák, 32 let, IT specialista, student Eva Kleprlíková, 56 let, ředitelka SBD Chrudim Olga Šormová, 57 let, THP na dětském a novorozeneckém oddělení Lukáš Závodný, 36 let, podnikatel Radka Vodičková, 47 let, advokátka Vilém Meduna, 61 let, středoškolský učitel Roman Málek, 41 let, jednatel poradenské firmy Jiří Hradec, 70 let, lékař Šárka Trunečková, 52 let, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim Petr Řezníček, 71 let, bývalý starosta města Chrudim Tomáš Židek, 41 let, dirigent, zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice Jan Doucek, 36 let, geolog a manažer Geoparku Železné hory Martin Profous, 39 let, ředitel Základní umělecké školy Chrudim Erik Jahnický, 38 let, TOP manažer pojišťovny Vladislava Michalová, 45 let, zdravotní sestra Jiří Kubeš, 44 let, marketingový ředitel Jan Čechlovský, 47 let, manažer Kateřina Jánská, 46 let, investiční technik samosprávy MěÚ Chrudim