Oslavy se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2012. V pátek 7. září se bude konat slavnostní schůze k tomuto významnému výročí, při které bude vzpomenuto na tradice hasičství v Chrudimi, zakladatele a velkého činovníka hasičů JUDr. Jana Figara. Bude rovněž provedeno ocenění členů za jejich dlouholetou činnost. Slavnostní schůze se zúčastní i významní hosté, hasiči z družebního SDH Čavisov a také jejich kolegové z nizozemského Ede. Oslavy se konají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a pod záštitou města Chrudim.

Hlavním dnem oslav bude sobota 8. září 2012. V 7.30 hodin začíná sraz účastníků průvodu, a to jak pěších, tak i historické a současné požární techniky. Průvod vyjde v 8.30 hodin z ulice Škroupova od firmy Bramac směrem ke křižovatce Palackého, Havlíčkova a Škroupova, kde odbočí doprava a bude pokračovat ulicí Palackého, Obce Ležáků, Dr. Milady Horákové a u nemocnice odbočí do ulice Václavská, dále projde ulicí Novoměstskou až na náměstí Josefa Ressela, a to za doprovodu hasičské hudby Ševcovanka ze Skutče.

Po zahajovacím proslovu bude provedeno několik praktických ukázek historické i moderní techniky. Mimo jiné se nám představí parní stříkačka z roku 1907. která má historický původ v našem městě a bude patřit mezi nejzajímavější exponáty našeho výročí.

V odpoledních hodinách od 13.00 hodin bude provedena rovněž na náměstí tradiční hasičská soutěž v požárním útoku „O pohár města Chrudim". Před zahájením vlastní soutěže se představí svými ukázkami mladí hasiči. Soutěže se zúčastní družstva mužů a žen, v přestávce mezi úpravou dráhy pro ženy bude provedena ukázka „chodící hasič v ohni". Předpoklad ukončení soutěže a celých oslav kulatého jubilea je v rozmezí 18.00 18.30 hodin.

Pro návštěvníky této slavnostní akce bude k dispozici bohaté občerstvení.

Zdroj: Youtube

Alena Karlíková