Diváci se budou moci těšit na vystoupení dětí ze ZUŠ Luže nebo chrudimských mažoretek. Od dvou hodin začnou netradiční sportovní disciplíny, u kterých se pobaví soutěžící a dozajista také diváci. Pro jednu z disciplín jsou připravené dvě klády upravené jako lyže, do nichž se připne pět mužů a takto budou muset projít překážkovou dráhu. Nebyla by to slavnost hasičů, aby nedošlo také k hašení požáru. Leč v tomto případě budou muset soutěžící uhasit stříkačkou plamen svíčky.

Zábava na celý den

Po celý den bude k vidění stará i nová hasičská technika, zájemci si budou moci prohlédnout vnitřek lužské hasičské zbrojnice i stará vyznamenání spojená s poutavým vyprávěním místního kronikáře sboru. Večer pak vystoupí kapela Vepřo, Knedlo, Zelo.

Sbor dobrovolných hasičů Luže byl založený v roce 1875 a o rok později si pořizuje první dvoukolovou hasičskou stříkačku. Vozový park od té doby prošel mnoha obměnami, stejně tak jako vybavení.

Dobrovolní hasiči, vědomi si tíhy svých povinností, pořádali vždy pravidelná cvičení, aby s ohnivým kohoutem dokázali rychle a účinně bojovat. Dokládá to mnoho zápisů z kroniky sboru.

„Hájení požáru znázorněno na náměstí, hořelať hospoda pana Putnara a tu naši lezci poprvé s novým posunovacím žebříkem zasáhli ku hájení hostince p. Paďoura a druhý oddíl lezců chránil dům pana Balcara s přispěchavšími bratry hasiči za Štěnce," popsal kronikář ukázkové cvičení z roku 1926.

Pohnutá historie

Během druhé světové války se mnozí členové sboru zapojili do odboje, někteří však zaplatili krutou daň. Mezi nimi byl i Ladislav Novák starší. Ten však nepadl rukou nacistů, ale o život jej připravili příslušníci STB v roce 1949.

Ladislav Novák seděl 24. srpna v hostinci. Přišli za ním dva muži, zda by jim nepomohl s opravou auta. Uvěřil jim a šel. Teprve venku si uvědomil, že to je lest.

„Vytrhl se jim a volaje o pomoc běžel ke dveřím pana Kalouse čp. 54. U dveří jej dostihli a úderem hlavy do dveří omráčili a odnesli do auta," stojí v kronice SDH Luže.

Ladislav Novák nebyl odsouzen, ale ve výslechové cele zemřel. V oficiální zprávě však stálo, že se ve vězení oběsil. „Nikdo takové zprávě nevěřil," dodal lužský kronikář.