Děti se v hodinách občanské výchovy, chemie a nebo přírodopisu teoreticky učí a seznamují se s věcmi při mimořádných událostech, jak se chovat při požáru, při chemickém úniku nebezpečných látek, při výbuchu plynu, povodních a třeba jak pomoci při dopravních nehodách. Teoretické znalosti získávají ve škole a je to jeden z mnoha vzdělávacích programů škol. Do nich také zapadá praktická ukázka a získání zkušeností práce záchranářů a dobrovolných hasičů na místě zásahu.

Členové SDH z Ronova a Třemošnice se svoji technikou na několika stanovištích ukázali dětem praktické znalosti a zkušenosti, jak se chovat třeba při uniku nebezpečných látek, ukázku hasičské techniky při požáru, také jak poskytnout první pomoc při nehodách a dalších mimořádných událostech. V neposlední řadě byly seznámeny s historií SDH v Ronově a byla jim představena technika a vybavení hasičské zbrojnice.

Na jednom ze stanovišť byla názorně ukázána první pomoc zraněným, včetně umělého dýchaní a nebo použití defibrilátoru, dále děti byly seznámeny s vybavením zásahového vozidla třemošnických hasičů, které má mimo jiné nejmodernější dýchací zařízení, které lze zakoupit pro tyto účely na zdejším trhu, střihací nůžky Holmatro, přenosové vakuové „matrace" pro zraněné a mnoho dalších zajímavých přístrojů a pomůcek pro poskytnutí první pomoci. Informoval o tom zástupce velitele SDH v Třemošnici Radim Vašíček.

Na závěr starosta SDH v Ronově Josef Labuť seznámil děti s historií sboru, který v těchto dnech slaví významné výročí od založení sboru a posteskl si, že z řad dětí a žáků školy není takový zájem o hasičskou činnost. Malé překvapení na závěr. Děti si oblékly protichemické pláštěnky a mohly projít stanoviště zamořené dýmovnicí.

Pavel Kalina