Celkem na územním odboru pracuje 78 osob. Snahou všech bylo vytvořit publikaci, která přiblíží a zachytí vývoj požární ochrany v rámci územního odboru Chrudim, zejména za posledních 10 let. Za uplynulých deset let totiž prošel hasičský záchranný sbor vývojem jak v oblasti legislativní i personální, tak v neposlední řadě v oblasti materiálního vybavení pro zkvalitnění zásahové činnosti a pracovních podmínek pro příslušníky.

„Mottem publikace, kterou chrudimští hasiči k výročí vytvořili, je přiblížit veřejnosti práci hasičů po jednotlivých dílčích částech hasičského života. Tyto dílčí části do sebe musí co nejlépe zapadat, aby celé soukolí pracovalo na co nejprofesionálnější úrovni,“ uvedl ředitel územního odboru Chrudim Miroslav Polák.

K oslavě významného výročí si hasiči vybrali hotel Jezerka v Seči. Pozvání přijali mimo jiné i starosta města Chrudimi Jan Čechlovský a jeho zástupce Petr Řezníček. Oba poděkovali hasičům za jejich dosavadní práci a popřáli hlavně pevné zdraví.

(vh)