Sbor dobrovolných hasičů Kladno pořádá v sobotu v hasičském sportovním areálu za kulturním domem 16. ročník noční soutěže O pohár starosty obce Kladno v požárním útoku žen a mužů.

Prezence a losování pořadí se uskuteční od 19 do 20 hodin, následovat bude nástup družstev. K zahájení soutěžních pokusů dojde 15 minut po 20. hodině. Slavnostní vyhlášení nastane 20 minut po ukončení soutěže. Akce je spojena s poslechem disco hudby i s nabídkou občerstvení. (man)