Jednou za tři roky se v obci koná okrskové cvičení. Dále členové SDH pořádají pravidelně v předvečer prvního máje slety čarodějnic, oslavy Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne žen. Obci pomáhají s organizací staročeského posvícení.

Pro možnosti pravidelných tréninků si hasiči vybudovali svůj soutěžní areál s klubovnou. Hasiči v Lánech pomáhají obci jak v brigádnické činnosti, tak při jiných aktivitách, za což jim patří velký dík a přání dalšího úspěšného rozvoje!