Jako prvního zástupce z řad dobrovolných hasičů představíme SDH Topol. Byl založen v roce 1886.

"Chraňme život i statek blížního"

První starosta sboru František Doucha tehdy svolal občany Topole a řekl: „Ctění pánové. jak Vám dobře známo, sestupovali se po všech končinách naší krásné vlasti, mužové, v blaho svých spoluobčanů starostliví, kteří na svůj prápor napsali toto vznešené heslo: Chraňme život i statek svého ohroženého bližního. Spolky ony rozmáhaly se mírou netušenou. Takže hanbou jest obcí, kde takových mužů, respektive sboru hasičských nemají.“

Současná generace topolských hasičů si vzala motto z 19. století za své, má ho vyšité na praporu, který byl slavnostně vysvěcen těsně po ničivých povodních v roce 2002.

„Když přišla velká voda, pomáhali jsme týden v Českých Budějovicích likvidovat její následky. Potom jsme odjeli do Štěchovic, kde povodeň spláchla tamější mateřskou školku. Navázeli jsme s dětmi a učitelkami velké přátelství, které trvá doposud,“ říká velitel SDH Topol Libor Pilař.

Sbor je zařazen do JSDH Chrudim, jsou tedy připraveni pomoci při událostech v okolí okresního města.

Myslí na zábavu i prevenci

Členů má organizace dvaapadesát, z toho je pět žen.

Hasiči jsou společně s dalšími obecními složkami a hospodou Na Statku hlavními tahouny společenského a kulturního dění v Topoli. Jmenujme taneční zábavy, recesistické Silvestry v létě nebo organizaci totalitních prvomájových průvodů. Dětské dny patří k nejoblíbenějším a hasiči je pořádají rádi.

„V poslední době jsme se zaměřili na prevenci. Pořádáme přednášky ve školách, školkách a na různých akcích, kde se shromažďují děti,“ dodává preventista sboru Jan Kovář.

Kozlův počin


V těchto dnech uplynul rok po úderu ničivého tornáda, které se přehnalo nad Chrudimskem. Topolští hasiči pomáhali likvidovat obrovské škody nejen v okolí své obce, ale i u Deblova, kde úplně zmizel kus lesa.

„Přijeli jsme tehdy domů nad ránem, dopoledne jsme měli preventivní přednášku ve škole a odpoledne už jsme opět likvidovali škody po vichřici, tentorkát u Prachovic,“ vzpomíná velitel sboru Libor Pilař.
Lidé svatého Floriána

Známe je všichni. Krotí ničivé plameny i divokou vodu, poradí si s ekologickou havárií i s následky dopravní nehody. Lidé svatého Floriána jsou zkrátka tam, kde je potřeba pomoci. Vezmou do rukou košťata při úklidu obce a chopí se pořádání tancovačky. Kde všude sbory dobrovolných hasičů pomáhají? O tom se dočtete každý čtvrtek na stránkách Deníku v seriálu „Lidé svatého Floriána“. Ve spolupráci s pivovarem Kozel budeme představovat hasičské sbory z okresu a hlasovat o nejzáslužnější počin.

Jste hrdí na hasiče z vaší obce na Chrudimsku? Dejte nám o nich vědět!

Kontaktovat redakci můžete na e-mailové adrese chrudimsky@denik.cz