Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. O tom se přesvědčili i obyvatelé Heřmanova Městce, když 6. července 1878 vznikl v Kostelecké ulici požár, jemuž při velkém větru a dlouho trvajícím suchu padly za oběť 4 domy a mnoho domácího zařízení. Uhořely zde dvě osoby. Při tomto požáru se obyvatelé města přesvědčili, jak užitečné a potřebné je založení hasičského sboru.

Po celých 130 let bohaté historie se hasiči aktivně účastní života ve městě. Zasahují při živelních pohromách, požárech, povodních, dopravních nehodách a pomáhají občanům.

Mimo své odborné činnosti se účastní i společenského života, pravidelným pořádáním společenského plesu, ukázkami výcviku, své výzbroje, výstroje a techniky pro školní mládež a občany. Vlastními silami provedli v letech 1986 – 1990 rekonstrukci přiděleného objektu hospodářské budovy na požární zbrojnici, která je jejich chloubou a svatostánkem. Pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu.

V současné době čítá členská základna sboru zhruba 90 členů, z nichž přibližně 30 mužů je zařazeno do výjezdové jednotky města.

DALŠÍ INFORMACE: Sbor dobrovolných hasičů Heřmanův Městec

ul. 5. května 64, 538 03 Heřmanův Městec, IČ : 68248415

Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. O tom se přesvědčili i obyvatelé Heřmanova Městce, když 6. července 1878 vznikl v Kostelecké ulici požár, jemuž při velkém větru a dlouho trvajícím suchu padly za oběť 4 domy a mnoho domácího zařízení. Uhořely zde dvě osoby. Při tomto požáru se obyvatelé města přesvědčili jak užitečné a potřebné je založení hasičského sboru.

V úvodním slově kroniky je napsáno toto: „Narychlo a telegraficky musely býti povolány hasičské sbory z Chrudimi a Pardubic. Občanstvo se přesvědčilo, jak velikou pomocí jest též hasičské nářadí, dobře udržované, které viděli u mistra kominického pana Václava Plesara, jak osvědčeno též bylo s prospěchem výtečným při požáru tom. Sestoupili se proto občané v čele s městskou radou a starostou obce v poradu a zřídili sbor hasičský. Ihned přistupovalo občanstvo ke sboru, jako členové a podány stanovy prostřednictvím okresního hejtmanství,vysokému zemskému místodržitelství ku schválení, kde též schváleny byly.“

Po celých 130 let své bohaté historie se členové sboru aktivně účastní života ve městě. Je-li potřeba zasahují při živelních pohromách, požárech, povodních, dopravních nehodách a pomáhají občanům. Mimo své odborné činnosti se účastní i společenského života, pravidelným pořádáním společenského plesu, ukázkami výcviku, své výzbroje, výstroje a techniky pro školní mládež a občany.Vlastními silami provedli v letech 1986 – 1990 rekonstrukci přiděleného objektu hospodářské budovy na požární zbrojnici, která je jejich chloubou a svatostánkem.

Pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu s družstvem mužů, družstvy mladších a starších dětí a někdy i družstvem žen. V současné době čítá členská základna sboru zhruba 90 členů, z nichž přibližně 30 mužů je zařazeno do výjezdové jednotky města.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do integrovaného záchranného systému kraje v kategorii JPO II/1 a vyjíždí k událostem i mimo území města. V průměru zasahuje tato jednotka u 40 zásahů ročně.

V roce 2002 se10 členů sboru se účastnilo záchranných prací a likvidace následků povodní v obci Zálezly (okr. Ústí nad Labem). V roce 2005 vyjížděli k likvidaci povodní v Chrudimi, Morašicích a Rozhovicích, kde před vodou zachránili dívku uvízlou na transformátoru, za což velitel jednotky obdržel Medaili za záchranu lidského života. V roce 1944 zasahovali při požáru rafinérie olejů v Pardubicích a po 50 letech, v roce v roce 1994, zasahovali opět při rozsáhlém požáru v tomto objektu, nesoucím dnes název „PARAMO Pardubice“.

Sen o nové technice se hasičům začal plnit v dubnu 2004, kdy od armády ČR obdrželi zásahový automobil CAS 25 Liaz 101, který vlastními silami zrepasovali do dnešní podoby a který nahradil již nevyhovující cisternu na podvozku Škoda 706. Plnění snu pokračovalo v roce 2006 nákupem automobilu CAS 16 MAN 4x4 a v roce 2007 město s přispěním hasičů pořídilo dopravní automobil Ford Transit.

SDH Heřmanův Městec