Proto v roce 1897 vznikla v Jenišovicích myšlenka zřídit z dobrovolníků sbor, který by se v „hasení ohňů vycvičil a v případě potřeby majetek bližních hájil“.
Dobrovolní hasiči v Jenišovicích působí už 112 let. Aby byli schopni pomáhat bližnímu v nouzi, mají desetičlennou výjezdovou jednotku.

Během roku lidé zasvěcení svatému Floriánovi provádějí různá námětová cvičení, pravidelně se zúčastňují soutěžních kol v požárním útoku. To je totiž nezbytným předpokladem naplnění jejich poslání - zajištění ochrany života, zdraví a majetku.

Hasiči si váží spolupráce sboru a zastupitelských a státních orgánů. Ta se i nadále prohlubuje, o čemž svědčí i všestranná podpora při přípravě oslav 110. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Jenišovicích, které se uskutečnilo v roce 2007.

Jenišovičetí hasiči jsou na různých akcích k nepřehlédnutí díky své pýše zvané Škoda 125 z roku 1928. Když se obléknou do bílých historických uniforem, jakoby se vrátili do starých dobrých časů našich předků.