Sbor dobrovolných hasičů vznikl v listopadu roku 1884. Nutnost jeho založení ukázal požár domu, který se za silného větru rozšířil na dalších sedm stavení. Uhořel jeden člověk, obecní archiv spolkly plameny.

Dne 16. listopadu 1884 byla první ustavující schůze hasičského sboru, do něhož se zapsalo šedesát tři členů. Hasiči si hned ujednali, že si každý pořídí na svůj náklad oblek a čepici.

Dnešní Sbor dobrovolných hasičů v Krouně čítá 102 členů. Z toho je 20 žen a 38 dětí a dorostenců. Starostkou sboru je paní Marie Pešková. Činnost sboru je velmi rozsáhlá: od práce u zásahů až po kulturní a sportovní činnost. Mezi tradiční akce patří hasičský ples, maškarní zábava pro děti i dospělé, pálení čarodějnic, dětská soutěž a jiné. Letos odpracovali hasiči více jak 2000 hodin na přestavbě zbrojnice. SDH Krouna se loni také podílela na zápisu do knihy rekordů v dálkové dopravě vody historickými stříkačkami.

Výjezdová jednotka obce je zařazena jako JPO 3, to znamená že vyjíždí na zásahy i mimo území zřizovatele. Zasahuje každý rok v průměru u 25 událostí. Tvoří ji dvacet členů po vedením Bc. Luďka Bělského.

Jednotka v současnosti disponuje vozidly CAS 25 LIAZ a CAS25 Š 706.