Sbor přes svou dlouhou historii nebyl nikdy zrušen, ani v období, kdy obec Lány byla v područí střediskové obce Bylany. V současné době je v členské základně sboru registrováno 60 členů a pro soutěže jsou vycvičena tři sedmičlenná zásahová družstva. Hasičská technika, kterou sbor disponuje, je uložena v hasičské zbrojnici, která je v současné době v rekonstrukci. Starostou sdružení je pan Ladislav Dvořáček.

Hasiči svou činností vždy pomáhali, mimo své hlavní činnosti, kterou představuje prevence před požáry a jejich následné hašení, s organizováním společenského života v obci a při pomoci občanům při živelných pohromách. V obci to byly především lokální povodně, způsobené přívalovými dešti z polí, na nichž se dříve intenzivně pěstovala cukrová řepa. V dnešní době jsou pro obec větším nebezpečím větrné poryvy a s tím spojené vývraty starých stromů podél říčky Bylanky.

V oblasti kulturního života Sbor dobrovolných hasičů Lány pravidelně pořádá společenské plesy. Dříve se tyto oblíbené bály konaly v původním hostinci v Lánech, v současné době společně se sbory z Bylan a Třibřich se veselí hosté plesu v kulturním domě v Bylanech.