Mnohde se datem 5. prosince příliš neřídili a uspořádali nadílku s časovým předstihem. Tak tomu bylo ve středu v kroužku mladých hasičů, mezi jehož členy zavítal Mikuláš s půvabnou čerticí. Děti se návštěvy zpočátku obávaly, některým se v očích objevilo pár slziček, ale nakonec měla nadílka šťastný konec a čertice se vrátila do pekla bez lidského doprovodu.

 Mladí hasiči v Chrudimi mají slušnou základnu, je jich devětadvacet ve věku od pěti do čtrnácti let.