Soutěž, pořádaná pod záštitou starosty města Chrudim Petra Řezníčka a zařazená do Ligy okresu Chrudim v požárním útoku, se koná se na stadionu bývalé Ploché dráhy. Družstva se utkají v požárním útoku na nástřikové terče podle směrnice hasičských sportovních soutěží s úpravami dle pravidel Ligy okresu Chrudim v požárním útoku.

Požární útok se u mužů provádí na tři hadice B, u žen na dvě hadice B. Stroje budou před začátkem útoku nastartované a použity budou nástřikové terče s elektrickou časomírou. Hasičská družstva se mohou do soutěže zapisovat zítra od osmé hodiny ráno, start vlastní soutěže je naplánován na devátou hodinu.

Předpokládané ukončení soutěže je ve 14 hodin.