Jednotka, kterou zřizuje město pro potřeby svých občanů, je tvořena dobrovolníky z řad Sboru dobrovolných hasičů Proseč, kteří jsou připraveni vyjet k dopravní nehodě, požáru nebo technické pomoci do deseti minut od nahlášení. Ročně prosečská jednotka takto vykoná asi 30 výjezdů.

„Již na konci minulého roku bylo rozhodnuto, že vozový park musí projít obměnou, aby mohla být tato nezbytná služba občanům zachována. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení nového vozidla padlo rozhodnutí hledat vyhovující, avšak starší vozidlo v zahraničí, kde jsou hasičské vozy pravidelně obměňovány a především udržovány," uvedl prosečský starosta Jan Macháček.

Po dlouhém jednání se nakonec podařilo zakoupit vůz značky Mercedes Benz, který předtím sloužil u jednotky profesionálních hasičů v Německu v celkové hodnotě 620 tisíc korun, a to včetně nezbytných úprav. Nové výjezdové vozidlo, které uveze až devět hasičů by mělo prosečským hasičům sloužit minimálně dalších deset let. Do nákladového prostoru se vejde celá řada nezbytného vybavení, mezi než patří například motorová pila, přilba, lesnická lopatka, kombinovaný vyprošťovací nástroj sloužící v případě dopravních nehod a řada dalších.

„Na pořízení vozidla nám přispěl dotací 200 tisíc korun Pardubický kraj a nemalou částkou přispěly také místní firmy. Všem děkuji za pomoc," dodal Jan Macháček.

LUKÁŠ VANÍČEK