Členové sboru vynaložili velké úsilí, aby si prostřednictvím brigád zajistili dostatečné prostředky pro pořízení stříkačky PS12 a posléze i PS18. Velký dík za pomoc při vybavení sboru patří Obecnímu úřadu v Rosicích a sponzorům. Díky obecnímu úřadu a velkému počtu brigádnických hodin se v obci podařilo postavit kulturní areál, který slouží nejen pro společenské, ale i hasičské soutěže.

V roce 1999 sbor disponoval hasičskou stříkačkou firmy Stratílek z Vysokého Mýta, rok výroby 1942. Na pořízení druhé historické stříkačky došlo v roce 2003. Tentokrát od firmy R.A. Smekal ze Slatiňan, rok výroby 1937. Obě stříkačky prošly generální opravou, dostaly nový kabát a jsou plně funkční. K dispozici je sboru ještě Obecním úřadem Rosice zapůjčený vůz Tatra T805.

V roce 2009 se řady Sboru dobrovolných hasičů v Brčekolech rozrostly i o družstvo žen a sbor nyní čítá třicet jedna členů. Dobrou partu utužují i autobusové výlety. Z nejzajímavějších stojí za zmínku technická muzea v Sinsheimu a Speyeru v SRN.

První velkou společenskou akcí bylo spolupořádání leteckého dne v Dobrkově a seskok parašutistů v obci. Každoročně pak zajišťuje sbor pálení čarodějnic a minimálně dvě hasičské soutěže do roka. Jednou je soutěž v požárním útoku o pohár obce. Tato soutěž byla letos začleněna mezi ligové soutěže. Druhou je pak noční soutěž v požárním útoku poslední sobotu v srpnu. V rámci dobré spolupráce s okolními sbory bylo sportoviště v Brčekolech poskytnuto v roce 2009 i sousednímu sboru ze Synčan, které zde uspořádalo závod „osmiček“.

(mš)