„Prvním krokem ke vzniku sboru byl někdejší nákup hasičské stříkačky ze strany Správy nadačního velkostatku v Ronově. Vlastní založení se pak uskutečnilo 3. srpna roku 1913. Sbor se následně stal členem hasičské župy Čáslavské," připomněl velitel třemošnického SDH Martin Tamchyna.

A dnes? Výborných výsledků dosahuje například ve sportovní hasičské soutěži mladá hasička Karolína Hájková, která se několikrát účastnila republikových hasičských soutěží a v silné konkurenci na nich vždy dobře obstála.

Návštěvníci výstavy si tedy mohou prohlédnout dřívější a současnou hasičskou uniformu, ukázky různé techniky a také mohli nahlédnout do kronik sboru. Na výstavě jsou také prezentovány sportovní výsledky třemošnického sboru, které dokládají vystavené poháry.

Vyvrcholením oslav letošního stoletého výročí mají být chystané hasičské sportovní hry, jež doprovodí i slavnostní schůze a fotbalový zápas se známými herci, kteří tvoří tým Amfora.

PAVEL KALINA