Za vlajkonošem a čestnou stráží pochodovali muzikanti, čestní hosté a hasiči v uniformách. Průvod uzavíraly pomalu jedoucí vozidla hasičů z celého okolí, například z Kameniček, Vortové, Vítanova a dalších obcí. Řidiči pustili sirény a houkali jako o život, až to vypadalo, že celé Hlinsko má brzy lehnout popelem. V samotné zbrojnici si mohou zájemci prohlédnout historii sboru připomenutou pomocí fotografií, textů i ocenění a na Cihelce už čekal bohatý program.

Sbor dobrovolných hasičů Blatno byl založen 21. dubna 1895 místním řídícím učitelem. V současné době čítá 34 členů a pravidelně alespoň jednou do měsíce vyjíždí zásahová jednotka o patnácti mužích k nahlášeným požárům či nehodám. Naposledy zasahovali v prosinci, kdy v Hlinsku na Štěpána hořel ve třetím patře byt. „Ale zlatě, když ta práce není," dodává s úsměvem starosta sboru Tomáš Matějíček.