Díky včasnému nahlášení a rychlému zásahu byly plameny zkroceny a oheň se nestačil dostat do objektu. Hořelo polystyrenové obložení domu, které se vznítilo se od žhavého popela. "Neukládejte ho do plastových nádob a už vůbec ne poblíž hořlavých materiálů," vyzvala mluvčí krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková.

close Oheň se naštěstí nestihl rozšířit dovnitř objektu. info Zdroj: HZS Pardubického kraje zoom_in Oheň se naštěstí nestihl rozšířit dovnitř objektu.

K podobným požárům dochází každoročně. I když se může zdát, že popel už není žhavý, v kontejneru se akumuluje teplo, které roztaví plastovou nádobu a může způsobit požár. Takto dochází k požárům fasád rodinných domů, přístavků, hospodářských stavení a dalších objektů. V případě, že se žhavý popel dostane do svozového vozu na odpad, může snadno dojít k požáru uvnitř vozu a vysokým škodám.

Pro bezpečnou manipulaci s popelem je potřeba nechat jej zcela vychladnout, protože popel může žhnout i několik dní, a uložit ho do nehořlavých nádob, nejlépe z kovu. Ty musejí být neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.