S budováním vodní zahrádky můžete kdykoliv v průběhu léta, od června až do srpna. Lze ji vytvořit v jakékoliv nepropustné nádobě, tímto způsobem znovu využijete třeba staré hrnce, vaničky nebo koryta. Aby se v malé nádobě dařilo rostlinám, třebaže jde o ty nejméně náročné, měla by mít hloubku alespoň 20 cm.

Existuje spousta nenáročných, pro děti velmi zajímavých vodních rostlin. Zvolte rostliny volně plovoucí po hladině, malí pěstitelé pak nebudou potřebovat žádný substrát ani nádobky pro jejich zasazení.

„Dětem se jistě hned zalíbí plovoucí vodní hyacint nebo na hladině se vznášející růžice babelky řezanovité – jde o rostlinu pocházející z teplých krajů Jižní Ameriky. Další naprosto nenáročnou plovoucí vodní rostlinou je nepukalka vzplývající: tato jednoletá drobná kapradina poroste přes léto zcela bez pěstebních zásahů,“ doporučuje Anita Blahušová, autorka knihy Zahrada žije – Zahradničíme s dětmi.

Kameny pro případné hosty

Pokud vytváříte zahrádku ve větší nádobě, počítejte s tím, že po napuštění vodou bude opravdu těžká, raději ji tedy ještě prázdnou přeneste na určené místo a tam ji postavte. Na dno můžete položit i jeden či více kamenů (využijí je i případní hosté – ptáci, nebo hmyz, kteří se přiletí napít).

A pokud se vám vodní minizahrádka v nádobě zalíbí, můžete zkusit příští rok založit opravdové jezírko. Najděte mu takové místo, aby na hladinu co nejméně padaly listy z okolí. Pozor také na přímé slunce:přehřátí způsobuje rychlý rozvoj řas.

Z čeho jezírko vyrobit? Použijte buď hotovou nádržku z odolného plastu, nebo vyložte fólií vytvořenou prohlubeň a na její dno nasypte drobné oblázky. Ideální je udělat v jezírku zóny s různou hloubkou: zhruba mezi 10 až 30 cm porostou dobře rostliny vyžadující mělčinu (orobinec nejmenší, modráska srdčitá), bahenní zóna vyhovuje rostlinám bahenním (kosatec mečovitý, šáchor dlouhý).

Lekníny potřebují vodu hlubokou zhruba 60 cm (miniaturní lekníny okolo 25 cm). Vodní rostliny je vhodné sázet do speciálních košíků, často se v nich už prodávají. V okolí vodní plochy se bude dařit třeba pomněnce bahenní, vrbině tečkované a denivkám.

Pozor!

Nechráněné vodní plochy, tedy jezírka a zapuštěné bazény, patří mezi nejrizikovější zahradní prvky pro malé děti. Nebezpečné je i velmi mělké jezírko: batole se může utopit i ve dvaceti centimetrech vody, pokud spadne do vody obličejem a v náhlém leknutí se ve vodě nadechne. Potenciálně nebezpečnou vodní plochu je tedy vhodné dostatečně oplotit, pomůže také vytvoření postupné mělčiny a usnadnění výstupu na břeh, nebezpečí zmírní i použití sítě či mříže přes hladinu. Nejúčinnější metodou ochrany našich nejmenších ale zůstává osobní dozor!