Zahradní hadice se dnes vyrábějí z materiálu, který má delší životnost než někdejší pryž, jsou méně náchylné ke zlomu, který brání průtoku vody, či k prošlápnutí. Hadice k zalévání zahrady stačí o průměru asi 13 mm, k závlaze větších ploch, třeba parků, potřebujeme průměr až 19 mm. Komplet zavlažovacího systému musí mít jeden průměr (hadicové spojky, přípojky k ventilům a koncovým zařízením, spojky a rychlospojky).

Jedničkou jsou plasty

K povrchovým i půdním rozvodům vody se dnes požívají hlavně plastové trubky. Jsou lehké, snadno se s nimi pracuje, nerezaví a vydrží tlak půdy. Vhodnými materiály jsou polyetylén a polypropylén. Rozvody vody lze zbudovat buď na povrchu, nebo je dát do země. V blízkosti domu nebo u cesty je vhodné použít trubky ze síťovaného polyetylénu.

Pro potrubí v půdě je třeba vykopat rýhu do hloubky 20 až 35 cm, na jejíž dno jako podloží rozprostřeme písek. Než plastové trubky zasypeme, zkontrolujeme, zda potrubí zcela těsní. Pamatujme na to, že půda v zimě nezamrzá až od 80 centimetrů hlouběji, takže je potřeba vodu z potrubí na zimu vypustit.

Plánujeme už se zahradou

Jestliže uvažujeme o zavlažovacím systému ještě před realizací samotné zahrady, musíme mít samozřejmě nejdřív hotový plán výsadby. Podle něj nakreslíme plán s jednotlivými prvky závlahy, a pak z něho snadno spočítáme délku potřebného potrubí, elektrické kabeláže a umístění postřikovačů a dalších zařízení. Musíme vzít v úvahu zdroj vody a její přívod (aby měl vyhovující parametry vzhledem k velikosti zavlažované plochy, resp. k rádiu postřikovacích zařízení). Zavlažovací systém vedený pod povrchem země je vhodný zejména pro větší nepravidelné plochy a je prvořadou součástí realizace zahrady.

Na zavedené zahradě

Když máme zahradu už osázenou a zatravněnou, musíme nejdřív vyjmout travní drny a vhodně je uložit (pro pozdější opětovné použití), a teprve potom vyhloubíme rýhu pro  potrubí. Podpovrchový systém lze využít i na strmých svazích, v blízkosti staveb  a na střešních zahradách. Ještě znovu připomeňme - po položení potrubí do rýhy před zasypáním zkontrolujme, jestli někde neuniká voda. Pak vedení zasypeme a znovu přikryjeme travními drny.

Zavlažovací systém na povrchu sestavíme jako stavebnici z hadic, spojek a postřikovačů. Zdroj vody vyřešíme krabicovými přípojkami, které dle potřeby rozmístíme po zahradě. Přípojky jsou stále pod tlakem a je možné se na ně kdykoli napojit. Na stop-ventily se  snadno napojí hadice nebo postřikovače a mikrozávlaha. Tato péče o zahradu od nás vyžaduje pozornost, protože bychom měli v časových intervalech rozstřikovače přenášet, aby se jejich dostřiky nepřekrývaly a na zahradě se netvořily kaluže. Na povrchu vedená závlaha je vhodná na dočasnou výsadbu, třeba pro zeleninové záhony a letničky, hodí se i na dočasné zavlažování výsevů.

Vhodná čerpadla

Pomineme-li možnost napojení závlahy na vodovodní řad (což není ekonomické, ani zrovna ekologické), starají se o distribuci vody čerpadla, která jsou většinou elektrická. Ponorná čerpadla umisťujeme přímo do nádrží, odkud čerpají vodu i z velkých hloubek (některá zvládnou přivést vodu až z hloubky 100 metrů).

Kde není zavedený elektrický proud, jsou ideální benzínová motorová čerpadla, ta jsou ale dražší a náročnější na obsluhu. Jako přenosná se používají zahradní čerpadla napojená na hadici, která mají nízký příkon. Pro větší zavlažovací systém jsou vhodnější stacionární čerpadla. Některé typy čerpadel dokážou zároveň zavlažovat a odvodňovat zatopenou plochu nebo jezírko.

Chytrý zahradník

Zavlažování lze i elektronicky a elektromechanicky časově regulovat – časový spínač spustí a zastaví přívod vody několikrát během dne i noci. Sofistikovanější systémy (záleží na komponentech) umějí ovládat i rozdělování vody k jednotlivým ventilům a některá zařízení se dovedou automaticky přizpůsobit i meteorologickým podmínkám.

Voda jako atrakce
Jak známo, voda  - snad ve všech svých podobách  - podtrhuje v zahradě její kouzlo a je krásným a relaxačním prvkem. Ale je také mimořádným tahákem pro děti! Jsou-li v rodině malé děti, je třeba být ostražitý se zapuštěnými bazény s příkrými hranami, ale velmi vděčná jsou v zahradě třeba mělká (koupací) jezírka či tůňky. V létě je pak neocenitelným zdrojem osvěžení a místem zábavy zahradní sprcha. A k různým kratochvílím poslouží právě klidně i systém závlahy se svými škádlivými postřikovači a rozprašovači… Mimochodem, byly to právě děti, kdo před pár lety přišel s geniálním vynálezem, jak využít dešťovou vodu k tomu, aby nikdy nevyschl ostřikovač ve vašem autě…