Prezence členů proběhne od 17:30 hodin.

Na programu bude zpráva o minulé sezóně, hospodaření v roce 2015, zpráva revizní komise a diskuse. Letošní Valná hromada je i volební, takže se na programu bude i volba nového složení Výkonného výboru.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, jmenování zapisovatelů
3. Zpráva předsedy klubu o činnosti
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva o výsledku hospodaření v sezóně 2015/16
6. Zpráva revizní komise
7. Volby
8. Návrh a přijetí usnesení
9. Závěr. (lab)