Zdejší zastupitelé na svém 4. zasedání mimo jiné neschválili žádost hokjového klubuHC Chrudim s.r.o. o uzavření dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí dotace na činnost". Klub v rámci tohoto dodatku požadoval, aby mohla být dotace ve výši dvou milionů korun z loňského roku prodloužena i na rok 2011.

Chrudimský klub má totiž potíže s vyúčtováním této dotace, při její kontrole bylo zjištěno, že nemohou být uznány některé účtenky. Klub tak nyní podle zastupitelů musí vrátit městu 145 tisíc korun. Ti tedy na svém zasedání potvrdili doporučení, ke kterému dospěla v minulých dnech rada města.

Žádost o prodloužení bylo na programu zastipitelů jako jednáctý bod a její zamítnutí bylo téměř jednohlasné. Zdržel se pouze jeden ze zastupitelů a nehlasoval ani starosta Petr Řezníček, který podobně postupoval i v loňském roce, kdy se o přidělení dotace hokejovému klubu jednalo. Zbylých 23 radních bylo proti.

Částka, kterou bude muset HC Chrudim městu z dotace vrátit, navíc nemusí být konečná. O tom, zda nedošlo k dalším pochybení ve využití finančních prostředků prostředků dotace rozhodne až důkladný audit, který si objednalo samo město.