Nejužší vedení města Chrudim se důrazně ohradilo proti oficiálnímu prohlášení hokejového klubu HC Chrudim, že konec první ligy ve městě, je zčásti také vinou radnice.

Kde se nachází ohnisko sváru?

Poté, co Deník s předstihem uveřejnil zásadní a pravdivé informace o vzniklé situaci, vydali představitelé hokejového oddílu stanovisko, v němž ve třech bodech obšírně vysvětlují příčiny konce v první lize.

Jedním z důvodů je podle nich i negativní postoj města, které klub i přes veškerou snahu ze strany vedení HC Chrudim s.r.o. nepodpořilo. Naopak oddíl musel platit nájemné za užívané prostory a ledovou plochu na zimním stadionu (200 tisíc Kč za osm měsíců).

„My vinu neneseme. Ze strany HC Chrudim v průběhu sezony nepřišla ani jedna oficiální žádost, abychom se sešli a dohodli se na lepší vzájemné spolupráci a komunikaci,“ uvedl chrudimský starosta Jan Čechlovský a dodal: „Jestliže je důvodem k nepřihlášení do nového ročníku soutěže nájemné, které oddíl musí platit (společnosti Sportovní areály města Chrudim – pozn. red.), tak jsme připraveni předložit návrh na jeho odpuštění ke schválení Zastupitelstvu města Chrudim.“

Podle Čechlovského se rozpočet klubu pohybuje okolo 20 milionů korun.

Pro diametrálně odlišná vyjádření obou zainteresovaných stran má Čechlovský jasný názor. „Je docela těžké se postavit před fanoušky a říct jim, že klub nemá peníze na provoz klubu…“

Špatnou finanční situaci HC Chrudim přiznal generální manažer Petr Tankos už před startem minulé sezony. Platy všech hokejistů se musely snížit na polovinu, klub navíc významně participoval na spolupráci s HC Eaton Pardubice. Ta nyní skončila. Nevyšlo ani vyjednávání o vstupu HC Eaton Pardubice do firmy HC Chrudim s.r.o.

Vítěz posledního ročníku extraligy by měl úzce spolupracovat s dalším prvoligovým klubem z východních Čech – HC Vrchlabí.

HC Chrudim je držitelem prvoligové licence a uvažuje, že ji prodá. Přihlášku do první ligy je nutné podat do 14. května.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA V KOMPLETNÍM ZNĚNÍ:
Stanovisko vedení města Chrudimi k vyjádření HC Chrudim s. r. o. ze dne 30. dubna 2010

Chrudim, 4. května 2010 - V návaznosti na oficiální prohlášení vedení HC Chrudim s. r. o. ze dne 30. dubna 2010 o tom, že se rozhodlo za současných podmínek nepokračovat v 1. lize ČR ledního hokeje v sezóně 2010/2011, předkládá vedení města Chrudim následující stanovisko:

- vedení města si považuje toho, že bylo zástupcem HC Chrudim s.r.o. dne 3. května 2010 konečně oficiálně informováno o tom, že se HC Chrudim s. r. o. rozhodlo nepokračovat v 1. lize LH;

- vedení města v návaznosti na to, že špatná spolupráce a komunikace mezi vedeními města Chrudim a HC Chrudim s. r. o. byla uvedena jako jeden z důvodů nepřihlášení mužstva HC Chrudim s. r. o. do soutěže, konstatuje, že v průběhu sezóny 2009/2010 nebylo vedením HC Chrudim s. r. o. ani jednou oficiálně kontaktováno s návrhem na lepší spolupráci, komunikaci, atd.;

- vedení města deklaruje, že je-li důvodem nepřihlášení mužstva HC Chrudim s. r. o. do soutěže zvýšené, naopak požadované snížené nebo dokonce odpuštěné nájemné za užívané prostory a ledovou plochu (mimochodem – nájemné za 8 měsíců v hale ZS se v této sezóně zvýšilo ze 150 tisíc na 200 tisíc), je připraveno předložit návrh na odpuštění nájemného v hale ZS tomuto subjektu ke schválení Zastupitelstvu města Chrudim;

- vedení města si (v tomto případě skutečně) váží stanoviska Fan Clubu HC Chrudim s. r. o., s nímž bylo bezprostředně po jeho schůzce s vedením klubu HC Chrudim s. r. o. seznámeno a kterým bylo požádáno o jednání v co nejkratší možné době, a je samozřejmě připraveno se s ním v nejbližší době setkat a jednat.


PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HC CHRUDIM V KOMPLETNÍM ZNĚNÍ

Vážený pane starosto,

v posledních týdnech a dnech se značně medializuje dění kolem chrudimského hokeje, ať už se jedná o formu různých anket nebo publikování stanovisek managerů HC Chrudim s.r.o. Problémy do kterých se v průběhu loňské hokejové sezóny dostávalo A mužstvo hrající pod hlavičkou HC Chrudim s.r.o. po stránce sportovní a zejména ekonomické vyústily v rozhodnutí managementu ukončit své působení v chrudimském hokeji.

Zdůvodnění managerů která se dočítáme na webových stránkách HC Chrudim s.r.o. nebo v Chrudimském deníku nepovažujeme zcela za korektní. Samozřejmě nesouhlasíme s tím jak je prezentován neúspěch jednání o spojení obou chrudimských hokejových subjektů v akciovou společnost. Rovněž ponecháváme bez komentáře zdůvodňování situace odstoupením HC Eaton Pardubice z jednání o smlouvě o spolupráci a majetkovém propojení obou klubů neboť o tomto záměru nás nikdy nikdo ani neinformoval.

Až dosud jsme toto dění nijak nekomentovali. Nicméně považuji za nutné vám sdělit stanovisko, které se podle našeho názoru zcela zásadně týká vzájemných vztahů Města Chrudim a chrudimského mládežnického hokeje reprezentovaného našim občanským sdružením HC Chrudim.


Vážený pane starosto,

dovolte mi abych vás touto cestou ubezpečil o tom, že se občanské sdružení HC Chrudim zcela distancuje od stanoviska managerů HC Chrudim s.r.o. ke spolupráci s Městem Chrudim. Zdůrazňujeme, že jejich názor se týká výhradně HC Chrudim s.r.o. a v žádném případě nijak nekoresponduje se stanoviskem našeho občanského sdružení. Rovněž nesouhlasíme s tím, že postoj Města poškodil klub při vyjednáváních o sloučení obou chrudimských hokejových subjektů. Tyto názory považujeme z části za účelové, z části vyplývající z neznalosti problematiky mládežnického hokeje.

Spolupráce chrudimského mládežnického hokeje s Městem i se Sportovišti města s.r.o. si velmi ceníme. Považujeme ji za zcela korektní a vedenou oboustranně v rámci sjednaných pravidel.

Věříme, že situace kolem HC Chrudim s.r.o. nebude mít na naši spolupráci v budoucnu žádný negativní dopad.

S přáním hezkého dne

Ing. Miloš Vavřička, v.r.
prezident HC Chrudim


v Chrudimi 3.5.2010