Fan Club HC Chrudim touto cestou děkuje radnici za brzké přijetí a možnosti promluvit si s vedením radnice o možnostech zachování 1. ligy v Chrudimi, která městu a širokému okolí dělá vynikající reklamu.

Fan Club zastupoval nejen sebe jako občanské sdružení, ale také všechny ostatní fanoušky, kteří se přidali k hlasování na stránkách www.hccr.cz nebo na Facebooku. Hlasování na podporu první ligy na internetu již dosáhlo hranice 1000 unikátních návštěvníků a skupina za záchranu 1. ligy na Facebooku čítá kolem 700 členů. Již tento fakt svědčí o tom, že fanouškům HC Chrudim není osud týmu lhostejný a chtějí i v dalším ročníku navštěvovat v Chrudimi 1. ligu. Za podporu vyjádřenou prostřednictvím internetu či jinou formou Fan Club velmi děkuje a věříme, že bude nadále narůstat.

Cílem tohoto setkání bylo vyslechnout si možnosti představitelů města Chrudimi, zda jsou ochotni, především finančně, podpořit 1. ligu v následující sezóně 2010/11. Na úvod Fan Club vyjádřil svoje stanovisko k podpoře 1. ligy, a to nejen za sebe, ale i za širší veřejnost.

Další bylo jednání především v režii představitelů města s vedením HC Chrudim, kteří si vyjasňovali svá stanoviska ohledně vzájemné komunikace a spolupráce či nespolupráce v uplynulých letech. Důležité bylo následně zmínění faktu starostou města Janem Čechlovským, že město Chrudim do dnešního dne přímo finančně nepodpořilo žádné sportovní odvětví dospělých formou přímé dotace, a to na jakékoli výkonnostní úrovni.

Fan club pak zajímalo, jestli je tedy vůbec město ochotné jednat o mimořádné dotaci, která by případně pomohla klubu HC Chrudim. Starosta města následně připustil, že po dalších jednáních, která proběhnou se zástupci HC Chrudim s.r.o., je ochoten projednat mimořádnou finanční dotaci na jednání zastupitelstvu města a navrhnout takovou částku, kterou by zastupitelstvo bylo ochotno schválit.

Toto prohlášení jistě vlilo naději do žil zástupců Fanclubu, ale cesta bude zřejmě ještě hodně složitá. Další jednání o možné podpoře HC Chrudim v 1. lize bude tedy pokračovat v následujících dnech a závisí nyní na domluvě zástupců radnice města Chrudimi s představiteli HC Chrudim s.r.o., popřípadě dalších subjektů, které mohou toto jednání ovlivnit. Věříme, že se najde cesta, která vyústí k působení HC Chrudim ve druhé nejvyšší soutěži.

Za představenstvo
Fan Clubu HC Chrudim o.s.
Jan Čáslavka, Jiří Rehn, Lubomír Kysela,
Petr Heriban, Michal Tichý, Martin Žák