Nejpozději na aktivu předají zástupci družstev vyplněné přihlášky do soutěže, složí startovné a požadovanou kauci. Bez splnění těchto bodů nebudou družstva zařazena do rozlosování.

Na aktivu budou projednávány zásadní organizační podmínky nadcházejícího ročníku meziokresního přeboru, proto je účast všech zástupců klubů NUTNÁ!

Pozvánka platí i pro družstva, která mají nově zájem o vstup do této soutěže.

Předsednictvo OSLH SUCH

Chrudimska