Vládne pravice za podpory dvou přeběhlíků z levice. Pravice je tu od toho, aby stabilizovala státní rozpočet, zatížený dluhy vlád levicových předešlých a ulehčila bohatým. To se dá pochopit, od toho je pravice. Utáhnout kohoutky, seškrtat sociální dávky, uskromnit se a šetřit. Hesla dne. Kdo by s tím nesouhlasil. Jenže. Pokud se všechna tíha těchto nepopulárních opatření dotkne jen a pouze zaměstnanců a těch méně výdělečně činných, kterých je ovšem většina, zadělává si už tak rozdělená společnost na daleko větší problémy. A v příštích volbách si většina zvolí ty, kteří ji naslibují nejvíc. Dvě věci by pomohly spolehlivě. Do reformy zapojit všechny sociální skupiny obyvatel. Nebo vypilovat systém, jak ze všech opozičních kandidátů v příštích volbách udělat přeběhlíky.

Ivan Baborák