První vločky sněhu padají do kožichů čtyřnohých pomocníků člověka. Bláto, hustý podrost ani stopy podzimních houbařů nedokážou odvést pozornost psa od pachu zvířecí krve. Po několika minutách se hafan vítězoslavně zastavuje nad uschovaným kusem srnčí zvěře. Už vím co to znamená, mít na něco čich! My, lidé, nevidíme mnohdy ani věci zřejmé na první pohled. Bohužel. Nebo naštěstí?