Během prázdninových měsíců jednalo město Hlinsko s Pardubickým krajem o budoucím možném využití objektů bývalého Středního odborného učiliště vHlinsku, které jsou majetkem Pardubického kraje. Výsledkem těchto jednání je dohoda o bezúplatném převodu tří způvodně pěti školou využívaných budov do majetku města Hlinska, a to objekt čp. 341 na Adámkově ulici, dále objekt čp. 860 vMáchově ulici a objekt čp. 867 v Olšinkách. Dlouhodobě nevyužívaná budova vŠafaříkově ulici byla již vpředchozích letech Pardubickým krajem nabídnuta kprodeji, obdobně bude postupováno i sobjektem vulici Hálkova, jehož dispozice je vhodná zejména kpodnikání.

V srpnu jsme obdrželi souhlasné stanovisko spředpokládaným termínem realizace převodu tří výše uvedených objektů k1. lednu 2008. Naším záměrem je tyto budovy využívat pro potřeby rozvoje města voblasti kultury, turistického ruchu a sociálního bydlení. Vprůběhu roku 2008 bude vypracována studie rekonstrukce a dostavby areálu v Adámkově ulici, který by měl vbudoucnu sloužit jako víceúčelové kulturně společenské a vzdělávací centrum, jež Hlinsku citelně chybí. Objekt bývalého internátu vulici Máchova bychom rádi nadále využívali jako ubytovnu, a tím přispěli kpodpoře turistického ruchu mikroregionu Hlinecko. Tento záměr je vsouladu spřipravovanými projekty podpory běžeckého lyžování, rozvoje pěší turistiky i cykloturistiky. Nadále bude v části objektu provozována jídelna pro žáky základní školy Resslova a gymnázia. Objekt vOlšinkách by měl být rekonstruován na sociální bydlení, jehož je vHlinsku dlouhodobě nedostatek.

Zároveň je ze strany města Hlinska připravován ke stejnému termínu bezúplatný převod objektů gymnázia do majetku Pardubického kraje, který je zřizovatelem této střední školy. Jedná se o historickou budovu, tělocvičnu a učebny vbývalé dětské knihovně. Tento krok je vsouladu se záměrem Pardubického kraje mít jím zřizované školy ve vlastních objektech tak, aby mohl investovat do modernizace škol a také lépe čerpat finanční prostředky zregionálního operačního programu EU.

Magda Křivanová