Mama klub, muzeum nebo galerie? Radnice při úvahách o využití objektu nechce odsouvat kulturu stranou. Zároveň si nedělá iluze o návštěvnosti byť zajímavých expozic na malém městě. Navštívil jsem nedávno během jedné slunečné neděle nejmenovanou výstavu. „Dnes už tady byli dva lidé,“ hlásila mi ochotně paní, která, pokud se vtom domě nebála, musela o samotě mezi exponáty umírat nudou. Heřmanoměstečtí prostě chtějí, aby bývalý židovský dvojdomek dýchal životem. A zdá se, že se to prozatím daří.