Chrudim už po dvě desetiletí zvažuje, co skostelem sv. Josefa. Nejprve se hovořilo o muzeu strašidel, poté o koncertní síni a naposledy o obrazové galerii. Ze všech alternativ nakonec sešlo, a to zrůzných důvodů. Prozatím tedy slouží jako skladiště všeho nepotřebného. Naštěstí se už několik let vChrudimi uvažuje o celkovém pojetí historického jádra města, které zahrnuje také zmíněný kostel. Nabízí se pro něj několik způsobů využití. Nejvážněji se přitom hovoří o muzeu barokních plastik, jež by byly instalovány i vpřilehlých klášterních zahradách. Součástí tohoto projektu má být i restaurace. Ta se však nezamlouvá úředníkům Evropské unie. Považují ji za komerční aktivitu, na kterou nelze přispět tak výrazným způsobem. Jsou kvůli tomu schopni zkrátit dotaci na rekonstrukci kostela o několik desítek milionů korun. A to je vážný problém. Městu tedy nezbývá, než svoje plány poopravit a na restauraci vtěchto prostorách rychle zapomenout. Sešlo se proto hned několik nápadů, čím expozici barokních plastik doplnit. Například centrem hlavolamů, mučírnou spopravištěm zdob kata Mydláře, muzeem balonového létání, či zavřít do sklepa pomyslné vesmírné středisko Hurikán. Jako Chrudimák bych se přimlouval za druhou ztěchto alternativ. Přestože kat Mydlář vChrudimi nikdy nežil, pojí ho sní rodinné pouto a symbolika celé expozice by pak dávala smysl. Nevzdával bych se však ani ostatních návrhů a hledal pro ně ve městě další prostory. Vmomentě, kdy prosakují na povrch úvahy Ministerstva kultury zrušit zdejší Muzeum loutkářských kultur, je zapotřebí dát Chrudimi nový turistický impuls. Jinak jí spříchodem nového silničního obchvatu hrozí, že se stane jen jedním zmnoha objížděných míst na dlouhé silniční trase. A tuto hrůznou představu může utnout pouze Mydlářova popravčí sekyra či další nápaditá expozice vútrobách kostela sv. Josefa.