Medlešice jsou vsoučasnosti známé dvěma pojmy – Medlešickým ležákem a křižovatkou smrti. Dovolím si tvrdit, že oba spolu úzce souvisí. Nevěříte? Nazvat zdejší křižovatku „ležákem“ je na místě. Ukazuje se totiž, že i přes její dílčí alibistické úpravy je přístup kzajištění bezpečnosti tudy projíždějících motoristů opravdu ležérní. Za poslední týden se tu udály další dvě těžké dopravní nehody sněkolika zraněnými. Rozšířili tak řady více než třiceti zraněných od začátku letošního roku. Čtyři lidé tu dokonce zemřeli, mezi nimi i jeden Němec. Jsem přesvědčen, že tato hrozivá bilance bude vzrůstat, a to do doby, než odpovědní lidé znemožní vtěchto místech jezdit dál nepřiměřenou rychlostí. Pokud se tak nestane ihned, Medlešický ležák někomu řádně zhořkne na jazyku. A to přesto, že je to jinak výtečné kvasnicové pivo.