Nelze mít všechno. Chrudimi se může o desetimilionové dotaci na rekonstrukci kostela svatého Josefa jen zdát, ale přece jenom se jí přítomnost Libého občana v parlamentu vyplatila. Pokud to dobře dopadne, získá skoro patnáct milionů korun, a to je lepší než dostat zmrzlým bičem přes záda, jak říkal můj děda.

Hlinsko letos utřelo slušně řečeno ústa, aniž by jen olízlo kůstku z huňáče, který byl vychrtlý až běda. Starostka to vzala s grácií sobě vlastní a prohlásila, že to příště určitě vyjde - pokud ovšem bude město v žádosti poněkud skromnější. Škoda, školní jídelna by se lépe rekonstruovala s pětadvacetimilionovou dotací.

Důvod k oslavě má Aeroklub Skuteč. Malá organizace provozující veřejné letiště může patnáct milionů použít k odstranění největších bolístek. Sama by na výstavbu čerpačky pohonných hmot nebo ubytovacích prostor jen těžko sháněla takové peníze. Přejme jí to. Aeroklubáci to svým způsobem veřejnosti určitě vrátí, třeba v podobě různých akcí, které pravidelně pořádá pro děti nebo zdravotně hendikepované. To letiště kus medvěda potřebuje a jistě ho dobře zužitkuje.