Všechny ty zkřížené meče a pistole na zdech starobylých hradů a loveckých zámků ve mně odjakživa budily úžas. Ta technická dokonalost, řemeslná zručnost! Všechny ty preparované hlavy jelenů, daňků a muflonů, trčící ze zdí na chodbách rezidencí mě vždycky trochu děsily. Vyjevené pohledy čehosi, co kdysi bývalo zvířetem… Mají snad dokumentovat moc a slávu prokřehlého muže se zbraní, který nad ránem vypálil zposedu osudovou ránu? Nebo ukázat příchozímu, že střelec má peněz, kolik libo? Nevím. Ale mnohem víc obdivuji toho, kdo vpravý okamžik dokáže zachytit krásu živého zvířete teleobjektivem fotoaparátu. Méně práce to rozhodně nedá. Cvak…