Evangelista Jan hovoří o narození Ježíše Krista strohým jazykem filosofů. Nehovoří tak barvitě jako například Lukáš. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…“ Tímto způsobem vyjádřil Jan podstatu osobnosti Ježíše z Nazareta, který se narodil o vánoční noci v Betlémě. Tímto způsobem vyjádřil i úžasnou blízkost, která od té chvíle vznikla mezi Bohem a člověkem. Ježíš – Slovo užíval tak krásných slov. Přirozeně, tepal pokrytectví náboženských představitelů tehdejší synagogy. Jak ale jemně a vstřícně dokázal volit svá slova, když se pohyboval mezi rybáři, řemeslníky nebo dokonce, když mluvil k hříšníkům. Dobré slovo dokáže lidmi hýbat. Dobré slovo ovšem zachytí pouze lidé čistého srdce. To znamená ti, kteří jsou bez pýchy, přetvářky a závisti. Pokud se člověk nechá ovlivnit Ježíšem – Slovem, které přišlo na náš svět, jsou jeho slova, jež používá, zdvořilá, povzbuzující a přející. Máme možnost nechat se přetvářet Ježíšem – Slovem anebo Ježíšovým slovem a nejenom o Vánocích. Šťastné Vánoce všem lidem dobré vůle.

Bohumil Šitavanc,

katolický kněz, Krouna