Žádná slova nedokážou popsat to neštěstí. Mladý život veselé dívky končí vjediném tragickém okamžiku. Kolik vzpomínek na dceru bleskne co chvíli rodičům hlavou, kolik společně strávených okamžiků se vynoří zpaměti. Všechno je najednou pryč. A nikdo nezmírní bolest. Můžeme jen na chvíli zastavit, vcítit se, zkusit říci pár hojivých slov, zavzpomínat. A doufat, věřit. Že my i naši blízcí budeme mít více štěstí. Bez víry vcokoliv se totiž žije těžko.