Časy se mění a snimi i některá označení obcí. Naposledy se městysem stal na Chrudimsku Žumberk. Obec svíce než dvě stě obyvateli takzvaně povýšila. Nejde ale jen o Žumberk. Nejmarkantněji se vtomto směru jeví „Město“ Seč. Tam už naši zákonodárci doopravdy přestřelili. VSeči nepotkáte vtěchto dnech živáčka. Chybí tu základní občanská vybavenost, dokonce tu nemají ani prachobyčejný bankomat. Seč je obcí se vším všudy. Výjimečná je pouze vtom, že ji obklopuje chatařská oblast. Když už, slušel by jí spíše titul městys. Poslanecká sněmovna by proto měla důkladněji vážit, kterým obcím tituly měst a městysů přiznat. Vím, že se mnohé odvolávají na historii, že jim byla vminulosti tato výsada odňata. Nemohu si ale pomoci, vněkterých případech právem. Při otázce, kolik je na Chrudimsku měst, vyslovím jména některých znich jen s velkým sebezapřením. To, že naši zákonodárci momentálně hází obce s městy do jednoho pytle, totiž značí, že se neřeší jejich opravdové problémy, nýbrž jen zástupné. Tahle taktika má ale krátký dech.