A zase ty automaty. Narazíme na ně často, když se mluví a píše o lidech, kteří mají hluboko do kapsy. Právě oni většinou spoléhají na blikající stroje jako na svoji poslední záchranu. Marně jim okolí říká, že je to bláhové. Romové zMalecké ulice vtom nejsou sami, ani se svým novým neštěstím za zády. Na finanční zázrak čekají mnozí další. A čekají, a čekají, … Budíček! Zázraky se, bohužel, nekonají! I když je možná každá jiná cesta tak trnitá, nezbývá, než se o ni znovu pokusit. Hlavně to nevzdat.