Výstava obrazů Antonína Slavíčka byla otevřena slavnostní vernisáží 22. června 2012 v Městském muzeu a galerii v Hlinsku.

Před zcela zaplněnou dvoranou muzea vystoupil smyčcový orchestr ZUŠ Hlinsko pod vedením dirigenta Ondřeje Kozderky. Žákovský orchestr přednesl pět krátkých skladeb Händela, Beethovena, Purcelliho a J. S. Bacha. Obecenstvo odměnilo mladé hudebníky, kteří jsou držiteli 3. místa Ústředního kola Národní soutěže orchestrů ZUŠ dlouhým a skandovaným potleskem.

O životním osudu a malířském díle Antonína Slavíčka pohovořila Šárka Leubnerová, historička umění z pražské Národní galerie. Starostka města Magda Křivanová vyzvedla příkladnou a plodnou spolupráci mezi Hlinskem a Národní galerií v Praze, která trvá nepřetržitě 53 let. Přítomnému generálnímu řediteli Národní galerie Vladimíru Röselovi poděkovala za jeho návštěvu a zájem o kulturní dění v Hlinsku. Ředitel Rösel ve svém vystoupením podotkl, že historie hlineckých výstav je delší než jeho dosavadní život. Dále uvedl, že byl mile překvapen nádherným výstavním prostorem, profesionálním přístupem pracovníků městské galerie a v neposlední řadě nadšeným hlineckým publikem. Slíbil, že jeho současná návštěva Hlinska nebyla poslední a spolupráce Národní galerie s hlinecko kulturní veřejností bude pokračovat. Na žádost ředitelky Městského muzea a galerie Jany Vaškové prohlásil výstavu za otevřenou.

Ladislav Vašek