Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT.

Toto označení pochází z latinského slova „adventus”, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok. Datum 1. adventní neděle 2011 připadá na neděli 27. listopadu.

Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek 21.století) je nahradily věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl. Adventní roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdoby. Adventní kalendář odpočítává dny, které ještě v adventním období zbývají do Štědrého dne a zdobení vánočního stromečku. Tedy do dne, kdy oslavujeme již po tisíciletí narození Ježíše Krista. V moderní době je spíše určený dětem.

(red)