Soutěžící přijeli z celého světa a naši žáci měli příležitost vyslechnout si hráče ze 14 zemí. Porota, která všechny výkony hodnotila, se skládala z těch největších současných koncertních i pedagogických osobností, třeba z Číny, Francie, Polska a dalších. Naši žáci a žákyně si přivezli ocenění v podobě zlatých a stříbrných pásem – Antonín Sitař v kategorii „Baby“ obdržel stříbrné pásmo,

Mikuláš Jírů zlaté pásmo, Daniela Váňová stříbrné pásmo a ohromným výkonem podtrhla výsledek celé soutěžní skupiny Lucie Pudilová, která obdržela ve své kategorii cenu pro absolutního vítěze a přivezla si z Puly zlatý pohár. O pár týdnů později zakončilo akordeonové oddělení své soutěžní tažení na ústředním kole soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kam se propracovali Antonín Sitař, Mikuláš Jírů a Daniela Váňová. Soutěž se konala v Plzni a děti si přivezly krásná ocenění: Antonín Sitař – 1. místo, Mikuláš Jírů – 3. místo, Daniela Váňová – 1. místo. Všem moc gratulujeme a přejeme co nejvíce úspěchů i do dalších let.

Markéta Břízová