„Již nyní máme evidováno přes tisíc pamětních knih. Věříme, že toto číslo nebude konečné. Nedávno jsme měli velkou radost. Paní z Kozojed nám přinesla k zadokumentování dvě krásné rodinné kroniky,“ uvádí ředitel Státního okresního archivu v Chrudimi Ivo Šulc.

Do připravovaného DVD s názvem Chrudimské letopisy může přispět každý, kdo vlastní kroniku psanou do roku 2002. „Je to významný dokument své doby a ideologické hledisko zde skutečně nehraje žádnou roli. To znamená, že do soupisu patří i kroniky pionýrských oddílů nebo brigád socialistické práce,“ upřesňuje Šulc.

Projekt se nezaměřuje pouze na Chrudim a její přilehlé místní části. Zřejmě v příštím roce má vyjít další, podstatně rozsáhlejší DVD „Kroniky a kronikářství na Chrudimsku“. Autoři prosí o zapůjčení pamětních knih, třeba i rozepsaných. Do soupisu by se měly dostat i nezvěstné pamětní knihy, jejichž existenci lze doložit spolehlivým svědectvím.

Státní okresní archiv zapůjčené materiály vrátí, přistupuje k nim s maximální šetrností. Jak autoři projektu zdůrazňují, vše záleží na individuální dohodě s vlastníkem pamětní knihy nebo fotografického alba. Kontaktními osobami, u kterých lze získat přesné informace, jsou chrudimský místostarosta Pavel Kobetič, jehož lze kontaktovat na čísle 469 645 223, a ředitel archivu Ivo Šulc, jenž je k zastižení na 469 660 410.