Bude sloužit slavnostní poutní bohoslužbu v neděli v 10.00 hodin. Po ní se v kostele s panem arcibiskupem uskuteční krátká beseda.

Doprovodný program:

5. 8. ve 20 hodin - kostel sv. Kateřiny: Modlitba chval. Křesťanské písně, biblické texty, modlitba.

6. 8. v 18 hodin - kostel sv. Kateřiny: Slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz sv. Salvátora

7. 8. kostel Nanebevzetí Panny Marie – 8.30 hod. mše svatá, 10.00 slavnostní poutní bohoslužba - celebruje Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr, 11.15 – 11.45 beseda s Mons. Dominikem Dukou OP

Během mší svatých příležitost ke svátosti smíření.

Úcta milostného obrazu svatého Salvátora – Spasitele má mnohaletou tradici – trvá víc než 350 let.