Ve výstavních prostorách můžete zhlédnout desítky děl, které vytvořily ruce autistů z celé naší republiky. Výstava se pokouší vybudovat most, který by pomohl alespoň částečně překlenout propast, která je mezi světem autistů a většinovou populací.

Výstava by ráda, jak napovídá její název, ukázala návštěvníkům, jak vypadá svět z pohledu autismem trpícího člověka. Nabízí se tak příležitost podívat se trošku více zblízka na postižení, které i v dnešní době zůstává pro mnoho lidí velkou neznámou.

Autismus je celoživotním postižením, které si nevybírá pohlaví ani rasu. „Život je pro autistu chaosem bez pravidel, svět vidí jako skládanku, které nerozumí,“ popisuje postižení Miroslava Jelínková ze Sdružení Autistik.

„Autisté jsou většinou neschopni vytvářet normální mezilidské vztahy. Hudba, výtvarná činnost, nebo i tanec či poezie jsou pro ně možností, jak proniknout do našeho světa,“ doplňuje Jelínková.

Výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi zase nabízí možnost udělat krok opačným směrem a podívat se alespoň na chvíli na svět očima autisty. Výtvarná činnost desítek dospělých i dětí z celé ČR vám tuto šanci nabízí.

Výstava můžete navštívit každý den mimo pondělí v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.