„Sjeli se tam zástupci 14. škol ze tří zemí, takže si myslím, že to byl obrovský úspěch,“ říká učitelka chrudimské „zušky“ Pavla Kymplová, která zve všechny příznivce baletu na velké závěrečné vystoupení do chrudimského divadla. Uskuteční sevúterýave středuvždy od 17:00 hodin. „Diváci uvidí nejen baletně zpracovanou pohádku „Princezna se zlatou hvězdou“, ale i všechny úspěšné choreografie, se kterými se naše taneční oddělení prezentovalo po celý školní rok na celostátních i mezinárodních soutěžích,“ uzavírá Pavla Kymplová.